top of page

銀河消防集團出席BSOMES 18th Anniversary Dinner。

已更新:2018年11月6日機電工程署署長 薜永恒先生 為BSOMES 18th Anniversary Dinner致辭。Keith S.C. Chung


Johnathan M.K. Lee H.S. Leung Alan Yip Ken Luk

H.H. Yeung

H.F. Fok

與銀河消防集團主席 丁天佑先生合照。銀河消防集團十分榮幸出席BSOMES 18th Anniversary Dinner。祝願 萬事亨通。


bottom of page